Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

4977 936b 500

bubbalicious28:

falloutboygirlthing:

alonsysweetie:

ehrstudio:

The view from inside a guitar.

I would like to build a house with architecture exactly like this.

yes^

Wow that would be gorgeous

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie
4060 748b 500

Welp, that was a waste of money.

☆ funny tumblr


☆ MOAR funny pictures

Reposted fromlolfactory lolfactory
3566 de30 500

teenageers:

my galaxy

Reposted fromonfirebyday onfirebyday

April 13 2015

nekoola
2995 45e8
Reposted fromSupremeNav SupremeNav vialanforme lanforme
8070 fc4a 500
Reposted fromcelllfish celllfish vialanforme lanforme
nekoola
nekoola
Reposted frommondomg mondomg vialanforme lanforme
nekoola
9466 1d7d 500
Reposted fromzoja zoja vialanforme lanforme
nekoola

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
nekoola

Night-shining clouds in Norway (via fukuku3.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia vialanforme lanforme
nekoola
5283 1370
Reposted fromgosiakowe gosiakowe vialanforme lanforme
nekoola
2919 44fd
Reposted fromNeutrum Neutrum vialanforme lanforme
nekoola

December 04 2013

nekoola
5600 56a6
Reposted fromfungi fungi vialanforme lanforme
nekoola
Reposted fromvolldost volldost vialanforme lanforme
4205 da4f 500

wowwoohoo:

So I can’t do my math homework cause my duck fell asleep on my calculator..

Reposted fromdundundunsparce dundundunsparce vialanforme lanforme
0196 219a
Reposted fromnameherhope nameherhope vialanforme lanforme
nekoola
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vialanforme lanforme
nekoola
0685 4da2
Reposted fromretaliate retaliate vialanforme lanforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl